English  Thai

สมาคมแพทย์แผนไทย ศูนย์สุขุมวิท โปรโมชั่นพิเศษ ลงทะเบียนเรียนนวดไทยมืออาชีพ สามารถเลือกเรียนฟรี อีกหนึ่งหลักสูตรฟรี 081-375-2200

หลักสูตรสปามืออาชีพ โปรโมชั่นพิเศษ
1.เรียน 1 คน ฟรี 1 คน
2.แถมฟรีหลักสูตร บริหารจัดการสปา ฟรี

แพ็คแก็ตสปาทุกครอสลดสูงสุดจนถึง 69 % ด่วนวันนี้จนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2555


สปา-ศาสตร์แห่งความงามเพื่อสุขภาพ

อโรมาเทอราปิ-เพื่อความงาม


น้ำมันหอมระเหย


ลูกประคบสมุนไพร


 สถิติวันนี้ 35 คน
 สถิติเมื่อวาน 36 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1194 คน
8573 คน
330576 คน
เริ่มเมื่อ 2012-03-23

 
 
 
 
 
        
เราสรรหาสิ่งดี ๆ เพื่อคุณ OK-SPA                                                                                                                                                                                                                                         

โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์)
Watpo Thai Traditional Medical School

โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) Watpo Thai Traditional Medical School เปิดสอนหลักสูตรหัตถศาสตร์ (นวดแผนโบราณ), นวดฝ่าเท้า, หัตถศาสตร์บำบัด (นวดบำบัด), นวดน้ำมันและน้ำมันหอมระเหย, นวดทารกและเด็ก, นวดผู้หญิง, นวดประคบและอบสมุนไพร, วิชาชีพนวดไทยชั้นต้น 153 ชั่วโมง, วิชาชีพนวดไทยชั้นกลาง 380 ชั่วโมง, เภสัชและเวชกรรม, ฤาษีดัดตนเพื่อการออกกำลังกาย, สปาตัวสปา (การดูแลผิวกาย 120 ชั่วโมง), สปามือและเล็บ, การนวดหน้า (การนวดหน้าแบบธรรมชาติ), และนวดเพื่อสุขภาพ (วิชาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพ 165 ชั่วโมง) 
 
► ประวัติโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์)

การแพทย์แผนไทยและการนวดแผนโบราณ มีประวัติความเป็นมาคู่กับชาติไทยมาแต่โบราณ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา กรมแพทย์และกรมหมอนวดนั้นถือได้ว่าเป็นกรมใหญ่ซึ่งต้องรับใช้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิด ตามทำเนียบศักดินาข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน ในกฎหมายตราสามดวงเล่ม 1 (พ.ศ.1998) บันทึกไว้ว่า “หลวงราชรักษาเจ้ากรมหมอนวดขวา และหลวงราโชเจ้ากรมหมอนวดซ้าย ถือนาดล 1600 ไร่ ขุนภักดีองค์และขุนองครักษา ปลัดกรมขวาและซ้าย นาดล 800 ไร่ หมื่นแก้ววรเลือก หมื่นวาโยวาศ และหมื่นวาโยชัย นาดล 600 ไร่ ...” ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีการรวบรวมตำรับยาต่างๆ ขึ้นเป็นครั้งแรก เรียกว่า “ตำราพระโอสถพระนารายณ์” การแพทย์แผนไทยก็ยังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง มีการเปิดร้านจัดยาและขายยาสมุนไพรตามใบสั่งอยู่ทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกกำแพงพระนคร ซึ่งแม้ในขณะนั้นมิชชั่นนารีชาวฝรั่งเศษได้นำการแพทย์แผนตะวันตกเข้ามาเผยแพร่ในประเทศ ก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าแพทย์แผนไทย

ในสมัยโบราณนั้นความรู้เกี่ยวกับการแพทย์และการนวดของไทยจะสั่งสอนสืบต่อกันเป็นทอดๆ โดยครูจะรับตัวศิษย์ไว้แล้วค่อยสั่งค่อยสอนให้จดจำความรู้ต่างๆ ความรู้ที่สืบทอดกันมานั้น อาจเพิ่มพูน สูญหาย หรือเพี้ยนไปบ้างตามความสามารถของครูและศิษย์เป็นสำคัญ จวบจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ “วัดโพธาราม” หรือ “วัดโพธิ์” ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ทรงให้รวบรวม ตำรายา ฤาษีดัดตน จวบจนตำราการนวด แล้วให้จารึกไว้ตามศาลาราย เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาโดยทั่วกัน ต่อมาใน พ.ศ.2375 ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้บูรณะวัดโพธิ์ใหม่ ทรงให้หล่อรูปฤษีดัดตนเป็นโลหะ และทรงให้รวบรวมตำราการนวดและตำราการแพทย์จารึกในวัดโพธิ์ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปศึกษา และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ใน พ.ศ.2499 พระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯให้แพทย์หลวงจัดสังคายนาและแปลตำราแพทย์จากภาษาบาลี และสันสกฤตเป็นภาษาไทย เรียกว่าตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ (ฉบับหลวง) ซึ่งตำรานี้ได้แยกการนวดเป็นภาควิชาหัตถศาสตร์ เรียกว่า “ตำราแบบนวดฉบับหลวง"

ในพ.ศ. 2466 มีการออกพระราชบัญญัติการแพทย์ (การประกอบโรคศิลปะ) โดยแบ่งการแพทย์เป็น 2 แผน คือ แพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนโบราณ แพทย์แผนโบราณแบ่งออกเป็น 4 สาขา คือ สาขาเวชกรรมแผนโบราณ สาขาเภสัชกรรมแผนโบราณ สาขาผดุงครรภ์แผนโบราณและสาขานวดแผนโบราณ และเมื่อมีการออกพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะใหม่ (พ.ศ.2479) ได้มีการตัดสาขาการนวดแผนโบราณออก ในพ.ศ.2498 ท่านเจ้าคุณพระธรรมวโรดม (ปุ่น ปุณณสิริ) ซึ่งต่อมาท่านได้เป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ได้จัดตั้งสมาคมแพทย์แผนโบราณและโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) ขึ้น โดยโรงเรียนได้เริ่มเปิดสอนวิชาแพทย์แผนโบราณทั้ง 3 สาขาวิชาตามกฎหมาย

ใน พ.ศ. 2504 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จวัดโพธิ์ คณะอาจารย์ได้นำตำราของโรงเรียนฯ ขึ้นทูลเกล้าถวาย พระองค์ทรงรับสั่งถามว่ามีการนวดสอนหรือไม่ จากกระแสพระราชดำรัสดังกล่าวเป็นผลให้มีการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการนวดมาจัดทำเป็นหลักสูตรและเริ่มเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2505 โรงเรียนจึงมีการเรียนการสอนครบทั้ง 4 สาขาวิชามาจนถึงปัจจุบัน ในพ.ศ.2534 ทางโรงเรียนฯ โดยนายกำธร ตั้งตรงจิตร อดีตนายกสมาคมแพทย์แผนโบราณ ได้จัดทำตำราการนวดฉบับมาตรฐานขึ้น โดยเชิญอาจารย์สอนนวดในวัดโพธิ์เข้าร่วมประชุมสัมมนา จัดวางแนว จัดผังและลำดับการนวดให้ผ่านจุดแนวเส้นประธานทั้งสิบ เพื่อใช้เป็นท่านวดมาตรฐานสำหรับการเรียนการสอน คัดเลือกท่าดัดต่างๆ เก็บไว้แต่ท่าที่ปลอดภัยให้ผลดี ท่าไหนที่ไม่แน่ใจว่าปลอดภัยหรือไม่ ก็ได้แยกไว้ หากผู้ใดจะนำไปปฏิบัติก็ให้ไตร่ตรองถึงคุณและโทษอย่างถี่ถ้วน ซึ่งตำราการนวดนี้ยังคงใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการเรียนการสอนอยู่จนถึงปัจจุบัน

► โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) มี 4 สาขา

โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) 392/25-28 ซ.เพ็ญพัฒน์ 1 มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2622-3533, 0-2622-3551
โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน (แจ้งวัฒนะ) อาคารสายลม 50-89 ซ.ปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ 15 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2962-7338 ถึง 40
โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน (เชียงใหม่) 7/1-2 ซอยหลังร้านสมุดลานนา ถ.ประชาอุทิศ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5341-0360 ถึง 1
โรงเรียนสุขภาพเชตวัน (ศาลายา) 87 หมู่ 1 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-3436-5009 ถึง 10
โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) ทั้ง 4 สาขา เปิดให้บริการด้านการเรียน-การสอน เกี่ยวกับการนวดไทย นวดเท้า นวดบำบัดรักษาโรค มาตั้งแต่ ปี 2536 และต่อมาได้มีการเพิ่มหลักสูตรเรียนใหม่ ได้แก่ นวดน้ำมันและนวดน้ำมันหอมระเหย นวดเด็ก นวดผู้หญิงและหลักสูตรเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1 และระดับ 2 มาจนถึงปัจจุบัน และเปิดให้บริการนวดทั้งในและนอกสถานที่ ได้แก่ นวดไทย นวดเท้า นวดประคบ การเข้ากระโจมสำหรับผู้หญิงหลังคลอด นวดน้ำมันและน้ำมันหอมระเหย (งดนอกสถานที่) นวดเด็ก (งดนอกสถานที่)

 
► หลักสูตรการเรียนของโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์)

• 1. หลักสูตรหัตถศาสตร์ (นวดแผนโบราณ) 60 ชั่วโมง (หลักสูตร 1)
ค่าเรียน: 6,500 บาท สำหรับผู้ที่ต้องการใบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม 200 บาท
เปิดรับสมัครทุกวัน: เวลา 09.00-17.00 น. เรียนภาคทฤษฏี 4 วัน เรียนภาคปฏิบัติ 6 วัน
สอนศิลปะการนวดเริ่มจากพื้นฐาน มารยาท การวางมือ ท่านวด การจัดท่านวด ตำแหน่ง และแนวเส้นที่นวด ข้อควรระวังและข้อห้ามในการนวด เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและผู้รับบริการจะได้รับการบำบัด ขจัดความเมื่อยล้า คลายเส้นที่ตึง ดึงเส้นที่หย่อนให้เข้าที่ ผ่อนคลายความเครียด สร้างเสริมความพร้อมและพลังกายให้มีสมรรถภาพ พร้อมที่จะประกอบการงานหรือออกกำลังกาย นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการนวดเพื่อสุขภาพและผ่อนคลายความเครียดอย่างถูกต้องตามแบบฉบับดั้งเดิมของวัดโพธิ์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นต้นแบบการนวดแผนโบราณของไทย แบ่งการเรียนเป็นดังนี้

ภาคปฏิบัติ (36 ชั่วโมง) เริ่มเรียนตั้งแต่ กิริยามารยาท การวางมือ ท่านวด การจัดท่านวด ตำแหน่งและแนวเส้นนวด วิธีและขั้นตอนการนวดเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเครียด ขจัดความเมื่อยล้า เพิ่มความพร้อมและพลังกายให้มีสมรรถภาพ
ภาคทฤษฎี (24 ชั่วโมง) เรียนวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับการนวดไทย ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เส้นประธานสิบ โรคและลมที่เกิดจากเส้นประธานสิบ กฎหมายที่ควรรู้รวมถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ
• 2. หลักสูตรนวดฝ่าเท้า
ค่าเรียน:
- กรณีต่อเนื่องจากหลักสูตรหัตถศาสตร์ 60 ชั่วโมง (หลักสูตร 1) 6,500 บาท
- กรณีที่ยังไม่ได้เรียนหลักสูตรหัตถศาสตร์ 60 ชั่วโมง (หลักสูตร 1) 8,300 บาท
เปิดรับสมัคร: เปิดรับสมัครและเรียนทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น.
การนวดเท้าเป็นศิลปะการนวดแบบจีนเพื่อป้องกันและรักษาโรค มีมานานกว่า 3,000 ปี โดยเชื่อว่าอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายมีส่วนของปลายประสาทกระจายไปติดต่อกับอวัยวะอื่น ๆ ทั่วร่างกายรวมทั้งฝ่าเท้าด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อกดและนวดที่ฝ่าเท้าจึงเป็นการกระตุ้นและปรับระดับการทำงานของอวัยวะทั่วร่างกาย การนวดของวัดโพธิ์จะเริ่มต้นนวดที่เท้าอย่างละเอียดก่อน เพื่อปรับธาตุลมให้พัดขึ้นส่วนบนของร่างกายและเป็นการปรับสมดุลแบบฉบับของธาตุทั้งสี่ในร่างกายก่อน เมื่อธาตุสมดุลแล้วจึงมาเน้นรักษาอาการ ซึ่งมีส่วนคล้ายกับการนวดเท้ามาก ต่างกันที่วิธีนวดและเครื่องมือนวดเท่านั้น โดยการนวดวัดโพธิ์ใช้เฉพาะนิ้วมือและอาจใช้ศอกกดที่จุดบาทาทึบ แต่การนวดเท้าใช้ครีมหรือน้ำมันหล่อลื่นและมีการใช้ไม้กดด้วย ซึ่งมีผลส่งเสริมสุขภาพคล้ายกัน

• 3. หลักสูตรหัตถศาสตร์บำบัด (นวดบำบัด)
ค่าเรียน: 8,500 บาท สำหรับผู้ที่ต้องการใบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม 200 บาท
เปิดรับสมัครทุกวัน: เวลา 09.00-17.00 น. เรียนภาคทฤษฏี 2 วัน เรียนภาคปฏิบัติ 6 วัน
มุ่งเน้นการนวดกดจุด เพื่อรักษาและบรรเทาอาการต่างๆ เช่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ข้อแพลง ปวดข้อ ปวดเข่า ปวดศีรษะ ปวดหลัง ไหล่ เคล็ดขัดยอกหลัง เข่า ขา คลายความเครียด นอนไม่หลับ แขนขาขยับไม่สะดวก มีอาการขัดเสียว นวดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันอาการแทรกซ้อนในคนป่วยอัมพฤกษ์ และอัมพาต ฯลฯ และเพิ่มภาคทฤษฎีของกายวิภาคศาสตร์, การตรวจประเมินร่างกาย
หมายเหตุ ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนหลักสูตรนวดไทยหัตถศาสตร์ 60 ชั่วโมง จากวัดโพธิ์หรือโรงเรียนในเครือเชตวันเท่านั้น

• 4. หลักสูตรนวดน้ำมันและน้ำมันหอมระเหย
ค่าเรียน: 6,500 บาท สำหรับผู้ที่ต้องการใบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม 200 บาท
เปิดรับสมัครทุกวัน: เวลา 09.00-16.00 น.
เรียนวิธีการนวดน้ำมันซึ่งประยุกต์การนวดแผนโบราณของไทยเข้ากับศาสตร์การใช้น้ำมันหอมระเหย
- สรรพคุณของน้ำมันหอมระเหย
- ขั้นตอนวิธีการนวดน้ำมัน

• 5. หลักสูตรนวดทารกและเด็ก
ค่าเรียน: 5,000 บาท สำหรับผู้ที่ต้องการใบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม 200 บาท
เปิดรับสมัครทุกวัน: เวลา 09.00-16.00 น. เรียนภาคทฤษฏี 1 วัน เรียนภาคปฏิบัติ 3 วัน
เรียนวิธีการนวดที่เหมาะสมสำหรับทารกและเด็ก เพื่อเสริมการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ กระตุ้นการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อและป้องกันการพัฒนาที่ผิดรูปร่าง ช่วยให้เด็กอบอุ่นและคลายเครียด และสานความผูกพันในครอบครัว และเรียนทฤษฏีเพิ่มเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและโรคที่พบได้ในเด็ก
หมายเหตุ ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนหลักสูตรนวดไทยหัตถศาสตร์ 60 ชั่วโมง จากวัดโพธิ์หรือโรงเรียนในเครือเชตวันเท่านั้น

• 6. หลักสูตรนวดผู้หญิง
ค่าเรียน: 6,500 บาท สำหรับผู้ที่ต้องการใบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม 200 บาท
เปิดรับสมัครทุกวัน: เวลา 09.00-16.00 น. เรียน 5 วัน
เรียนเกี่ยวกับวิธีการนวดไทยแบบต่าง ๆ สำหรับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของผู้หญิง เช่น นวดเพื่อลดอาการปวดท้องระหว่างมีประจำเดือน ปวดเมื่อย การนวดมารดาขณะตั้งครรภ์ การดูแลแม่หลังการคลอด การอยู่ไฟ การเข้ากระโจม การประคบและอบสมุนไพรและการนวดผู้สูงอายุก่อนและเมื่อเข้าสู่วัยทอง
หมายเหตุ ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนหลักสูตรนวดไทยหัตถศาสตร์ 60 ชั่วโมงจากวัดโพธิ์และโรงเรียนในเครือเชตวันเท่านั้น

• 7. หลักสูตรวิชาชีพนวดไทยชั้นต้น (153 ชั่วโมง)
ค่าเรียน:
- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 16,500 บาท (จ่ายรวมหลักสูตรหัตถศาสตร์ 60 ชั่วโมง, หลักสูตรนวดเท้า, หลักสูตร 153 ชั่วโมง) สำหรับผู้ที่ต้องการใบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตลอดหลักสูตร 600 บาท
- ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่เรียนจบหลักสูตรหัตถศาสตร์ 60 ชั่วโมง และหลักสูตรนวดเท้าแล้ว จะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะหลักสูตร 153 ชั่วโมง เพียง 4,000 บาท และหากต้องการใบประกาศนียบัตรอังกฤษ เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 200 บาท
เปิดรับสมัครทุกวัน: เวลา 09.00-16.00 น. ใช้เวลาเรียน 12 วัน 
เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สำหรับผู้ต้องการไปทำงานต่างประเทศ ผู้ที่จบหลักสูตรสามารถขึ้นทะเบียนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรับวุฒิบัตรฝีมือแรงงานสาขาแพทย์แผนไทย ประเภทนวดไทย ระดับ 1 ของกระทรวงแรงงาน หลักสูตรแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎีประกอบด้วย พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น หลักการพื้นฐานเภสัชกรรมไทยและเวชกรรมไทย เส้นประธานสิบและการเกิดโรค ข้อห้ามและข้อควรระวังในการนวด ทฤษฎีการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รวมถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในภาคปฏิบัตินักเรียนจะได้เรียนและฝึกหัดการนวดไทยและการนวดเท้า นักเรียนที่ผ่านหลักสูตรหัตถศาสตร์ 60 ชั่วโมง (หลักสูตร 1) และหลักสูตรนวดเท้า สามารถลงทะเบียนเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพิ่มเติมอีก 12 วัน ราคา 4,000 บาท หลังจากจบหลักสูตรแล้ว 12 วัน สำหรับผู้ที่ต้องการสอบวัดระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะต้องฝึกปฏิบัติงานกับลูกค้าจริงจำนวน 100 คน ใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิ์สอบวัดระดับฯ ได้ ทั้งนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,500 บาท โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

• 8. หลักสูตรวิชาชีพนวดไทยชั้นกลาง (380 ชั่วโมง)
ค่าเรียน: 6,500 บาท กรณีค่าการฝึกนวดอีก 4,000 บาท รวม 10,000 บาท สำหรับผู้ที่ต้องการใบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม 200 บาท
เปิดรับสมัครทุกวัน: เวลา 09.00-16.00 น. เรียน 24 วัน (เฉพาะการฝึกในหลักสูตร)
คุณสมบัติผู้เรียน: ผู้สนใจเรียนต้องผ่านการเรียนกับทางโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) หรือโรงเรียนสุขภาพเชตวัน หรือโรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน ในหลักสูตร ต่อไปนี้ หัตถศาสตร์ 60 ชั่วโมง, นวดเท้า 60 ชั่วโมง, หัตถศาสตร์บำบัด 60 ชั่วโมง, หลักสูตรวิชาชีพนวดไทยชั้นต้น 153 ชั่วโมง
หมายเหตุ:  ผู้ที่ต้องการสมัครสอบวัดระดับฝีมือแรงงานกับกระทรวงแรงงานต้องผ่านการสอบกับกระทรวงแรงงานในระดับ 1 มาก่อน และสามารถนำคะแนนสอบที่มากกว่า 80% มาสอบ โดยไม่จำเป็นต้องฝึกประสบการณ์ 100 คน เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สำหรับผู้ต้องการไปทำงานต่างประเทศ ผู้ที่จบหลักสูตรสามารถขึ้นทะเบียนทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานเพื่อรับ วุฒิบัตรฝีมือแรงงานสาขาแพทย์แผนไทย ประเภทนวดไทย ระดับ 2

• 9. หลักสูตรฤาษีดัดตนเพื่อการออกกำลังกาย
ค่าเรียน: 2,000 บาท
เวลาเรียน:  1 วัน เวลา (09.00-15.00) เรียนทุกวันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
สถานที่เรียน: สาขาท่าเตียน (วัดโพธิ์)
เรียนทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ท่าฤาษีดัดตน เพื่อการออกกำลังกาย แก้ปวดเมื่อย บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น และ ส่งเสริมสุขภาพช่วยให้ร่างกายแข็งแรง

• 10. หลักสูตรสปา "การดูแลผิวกาย 120 ชั่วโมง"
เปิดสอน: เฉพาะที่สาขาศาลายาเท่านั้น
ค่าเรียน: 22,000 บาท
การรับสมัคร: เปิดวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน
เวลาเรียน: 18 วัน วันจันทร์-วันเสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์ เรียน 09.00-17.00 น.
เป็นการเรียนทำทรีเมนท์แบบต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูแลผิวกาย ได้แก่ การนวดน้ำมัน, การนวดลดไขมันและกระชับผิว, การขัดตัว, การอบสมุนไพร, การพอกตัวและการพันตัว, การบำรุงให้ความชุ่นชื้นผิว และ การกำจัดขน 

• 11. หลักสูตรการดูแลและตกแต่งเล็บ
ค่าลงทะเบียนเรียน: 12,000 บาท (รวมชุดอุปกรณ์)
เปิดหลักสูตร: วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลาเรียน 6 วัน: เวลา 09.00 - 16.00
เรียนทรีทเมนต์เกี่ยวกับ การดูแลและการตกแต่งเล็บขั้นพื้นฐาน ได้แก่
การดูแลมือและเท้า (สปา มือ-เท้า)
การดูแลเล็บ
การเคลือบยูวีเจล (UV gel)
การแต่งเล็บ
การแต่งเล็บ
การสร้างศิลปบนเรือนเล็บด้วยอคิริค
• 12. หลักสูตรสปา "การนวดหน้าแบบธรรมชาติ"
ค่าลงทะเบียน: 9,500 บาท
เวลาเรียน 6 วัน: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เวลา 09.00-16.00 น.)
รายละเอียดหลักสูตร: เป็นการนวดหน้าที่เน้นความเป็นธรรมชาติ
- การตรวจสภาพผิวหน้า
- การมาร์คหน้า
- การนวดหน้า
- การบำรุงผิวหน้า
- การสครับผิวหน้า
หมายเหตุ- นักเรียนสามารถลงทะเบียนได้ โดยไม่ต้องเรียนหลักสูตรเบื้องต้น

• 13. หลักสูตรวิชาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพ 165 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน: 24,000 บาท (รวมชุดอุปกรณ์)
เปิดหลักสูตร: วันที่ 1 ของทุกเดือน (หากตรงวันอาทิตย์ให้เริ่มหลักสูตรในวันถัดไป)
เวลาเรียน 26 วัน: วันจันทร์-วันเสาร์ (เวลา 09.00 - 17.00 น.)
รายละเอียดหลักสูตร: เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปิดร้าน หรือไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งเปิดสอน ดังนี้
ภาคปฏิบัติ
- การนวดขั้นพื้นฐาน
- การนวดกดจุด บำบัดรักษา แก้อาการ
- การประคบสมุนไพร
- การทำลูกประคบ
- การรำฤาษีดัดตน
- การต้อนรับปละการให้คำแนะนำหลังการนวด
- เทคนิคการนวดต่าง ๆ
ภาคทฤษฎี
- สรีระศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์
- เส้นประธานสิบ การแพทย์แผนไทย
- การตรวจประเมินโรค
- ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวด
- จิตวิทยาในการบริการ
- วิธีการทำลูกประคบสมุนไพร สรรพคุณยาไทย
- จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ เป็นต้น
 
• 14. หลักสูตรนวดประคบและอบสมุนไพร
ค่าลงทะเบียน: ราคา 5,000 บาท
ระยะเวลาเรียน: 3 วัน
การสมัครเรียน: เริ่มสมัครเรียนในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน
คุณสมบัติของผู้เรียน: ผู้เรียนต้องจบหลักสูตรหัตถศาสตร์ 60 ชั่วโมง  
สอนการนวดประคบและอบสมุนไพร ศึกษาถึงส่วนประกอบ สรรพคุณ ของสมุนไพรที่ใช้ในการทำลูกประคบและการอบสมุนไพร การเตรียมสมุนไพร และอุปกรณ์ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเทคนิคการใช้ลูกประคบร่วมกับการนวดไทย และการอบสมุนไพรที่ถูกวิธี รวมถึงการศึกษาถึงประโยชน์และข้อห้ามข้อ ควรระวังในการประคบและอบสมุนไพร
ภาคทฤษฏี จำนวน 3 ชั่วโมง
เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการประคบและอบสมุนไพรและสรรพคุณของสมุนไพร  เริ่มเรียนในวันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น
ภาคปฏิบัติ จำนวน 15 ชั่วโมง
ฝึกปฏิบัติการเตรียมสมุนไพรและอุปกรณ์สำหรับการอบ และประคบสมุนไพร ประยุกต์ใช้ลูกประคบกับการนวดไทย รวมถึงการอบสมุนไพรที่ถูกวิธี  เริ่มเรียนในวันศุกร์ 13.00-16.00 และวันเสาร์ วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.

หมายเหตุ- หลักฐานการสมัครเรียนในหลักสูตร 1-14
1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (รูปถ่ายด่วน โพลารอยด์ สติ๊กเกอร์ไม่รับ)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ

• 15. หลักสูตรแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมไทย
เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสมุนไพรไทยและการรักษาโรคด้วยสมุนไพร
ระยะเวลาในการเรียน:


สาขาเภสัชกรรมไทย เรียน 2 ปี (เรียนเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.)
สาขาเวชกรรมไทย เรียน 3 ปี (เรียนเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.)
ค่าเทอม: สาขาเภสัชกรรมไทยและสาขาเวชกรรมไทย ปีละ 5,000 บาท
ค่าสมัครแรกเข้า: 1,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
การรับสมัคร เปิดรับสมัคร: ทุกวันที่ 1 ตุลาคม - วันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี
การเปิดเรียน: เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2553
คุณสมบัติ:
1.อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2.มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
3.มีสำเนาทะเบียนบ้านในกรุงเทพ หรือนนทบุรี
4.สามารถอ่านออกเขียนได้
5.ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคในการเรียน
เอกสารในการสมัคร:
กรณีสำเนาทะเบียนอยู่ใน กรุงเทพฯ
1.สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 3 ชุด
2.สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 3 ชุด
3.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (รูปถ่ายด่วน โพลารอยด์ สติ๊กเกอร์ไม่รับ)
กรณีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ นนทบุรี
1.สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 5 ชุด
2.สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 5 ชุด
3.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 รูป (ไม่รับภาพด่วน หรือโพลาลอยด์)
หมายเหตุ: ทำไมต้องมีทะเบียนบ้านใน กรุงเทพฯ และนนทบุรี เพราะกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ในระเบียบการรับมอบสิทธิ์ว่าครูกับนักเรียนต้องอยู่ในภูมิลำเนาเดียวกัน

Credit :: โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน(วัดโพธิ์)
http://www.watpomassage.com/

 
 
 
Copyright (c) 2011 by OK-Spa