English  Thai

สมาคมแพทย์แผนไทย ศูนย์สุขุมวิท โปรโมชั่นพิเศษ ลงทะเบียนเรียนนวดไทยมืออาชีพ สามารถเลือกเรียนฟรี อีกหนึ่งหลักสูตรฟรี 081-375-2200

หลักสูตรสปามืออาชีพ โปรโมชั่นพิเศษ
1.เรียน 1 คน ฟรี 1 คน
2.แถมฟรีหลักสูตร บริหารจัดการสปา ฟรี

แพ็คแก็ตสปาทุกครอสลดสูงสุดจนถึง 69 % ด่วนวันนี้จนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2555


สปา-ศาสตร์แห่งความงามเพื่อสุขภาพ

อโรมาเทอราปิ-เพื่อความงาม


น้ำมันหอมระเหย


ลูกประคบสมุนไพร


 สถิติวันนี้ 27 คน
 สถิติเมื่อวาน 36 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1186 คน
8565 คน
330568 คน
เริ่มเมื่อ 2012-03-23

 
 
 
 
 
        
เราสรรหาสิ่งดี ๆ เพื่อคุณ OK-SPA                                                                                                                                                                                                                                         

โรงเรียนน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ
Aromatherapy School

► ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ.2539 ดร.จงกฃพร พินิจอักษร ได้จัดตั้งบริษัท รอแยลโลตัส จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศ และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นำสินค้าไปแสดงในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศสและเยอรมันนี นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนำผลิตภัณฑ์ไปออกงานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และจีน ตามลำดับ และภายในประเทศได้เริ่มจัดแสดงงานของกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ผลการตอบรับดีมาก

ปี พ.ศ.2540 ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆ ฝ่าย และร่วมทุนกับบริษัท ทูเนเจอร์ จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์ Aromatherapeutic และ Phytotherapeutic Product และมีร้านเปิดตัวครั้งแรกที่เกสรพลาซ่า ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างดี ทำให้เป็นแรงผลักดันให้เกิดการขยายตัวสูงมากและในขณะนั้นถือได้ว่าเป็นสินค้าไทยเจ้าแรกที่ทำด้าน Aromatherapy มีชาวฝรั่งเศสมาซื้อผลิตภัณฑ์และชอบ Concept มาก จึงขอซื้อทั้งหมดและมา Trainning ดร.จงกชพร ได้ทำการสอนเป็นระยะเวลา 1 เดือนเต็ม เพื่อใหเกิดความกระจ่างพร้อมทั้งเรื่องของพนักงานขายด้วย จึงเป็นจดที่ทำให้เกิดการขยับตัวเพื่อจะได้ทำโรงเรียนไว้ฝึกอบรม จริงๆ จุดเริ่มต้นอยากเปิดสอนก่อน แต่เห็นว่าปีนั้นไม่มีคนรู้จักแน่นอน ดังนั้นหลังจากที่ได้เปิดตัวสินค้าจึงง่ายขึ้นในการเปิดโรงเรียน แต่ไม่ง่ายเหมือนที่คิด เพราะต้องเตรียมเรื่องสถานที่เปิดตาม พ.ร.บ. สถานศึกษาเอกชนและเตรียมหลักสูตร เป็นหัวใจของการเรียนการสอนและเตรียมบุคลากร ทั้งหมดใช้เวลาร่วม 3 ปี เต็ม เพราะต้องคิดหลักสูตรด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่ กระทรวงศึกษาธิการเองก็ไม่มีต้นแบบ ดังนั้นหลักสูตรคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรจึงขอให้เป็นหลักสูตรต้นแบบ สำหรับประเทศไทยของกระทรวง ก็เป็นเรื่องที่ ดร.จงกชพร เองก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพื่ออย่างน้อยก็เป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังได้

ปี พ.ศ.2543 จึงได้เปิดสอนเป็นครั้งแรก มีการย้ายโรงเรียนจากเดิมเป็นที่เช่าและในปัจจุบันได้สร้างขึ้นมาใหม่ให้เหมาะสมกับวิชาเรียน ดังที่เห็นในภาพและเหมาะสมกับทุกๆ เรื่อง Dr.Martin Joachim Henglein เป็นลูกศิษย์ของ Dr.Arnonld Taylor ซึ่งเป็นลูกศิษย์ยุคแรกของบิดาของ Aromatherapy เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับ Dr.R. Tisserand และลูกศิษย์ของ Dr.Martin ที่เขียนหนังสือมากมายคือ Dr. Th. Vogel

► จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนโรงเรียนน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ
เนื่องด้วยประเทศไทยมีการนำเข้าน้ำมันหอมระเหยและกลุ่มสารหอมที่เป็นสารสังเคราะห์ในรูปแบบที่ใช้ในเครื่องสำอาง สินค้าทำความสะอาด ยาและอาหาร ซึ่งในปัจจุบันโลกได้หมุนกลับมาหาธรรมชาติมากขึ้น จึงเป็นจุดสำคัญในการที่จะต้องให้ความรู้แก่บุคคลทั่วๆไป ผู้บริโภค ผู้ผลิตให้กลับมาสนใจเอาวัตถุดิบบในประเทศที่มีมากมายและโดยเฉพาะคนไทยคุ้นเคยอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์ให้สูงสุดและลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้ด้วย และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจากประเด็นนี้จึงทำให้กรอบของผู้ที่จะมาเรียนรู้ในวิชาที่เปิดสอนเป็นกลุ่มบุคคลที่หลากหลายมาก ขึ้นสนองความต้องการกับทุกคน เพื่อจะได้นำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงค์ชีวิตในยุคปัจจุบันและยังสามารถเพิ่มพูนรายได้แก่ครอบครัว สังคมและประเทศชาติได้

เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการผลิตสินค้าจากวัตถุดิบในประเทศและการขยายพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขดภาพโดยรวม และสาธารณสุขมูลฐานจนถึงขั้นสูงสุดในอนาคต โดยเฉพาะในเรื่องของสปาและเรื่องประเทศไทยต้องการเป็นจุดศูนย์กลางการดูแลสุขภาพของโลก การเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนให้เกิดการใช้วัตถุดิบหรือสมุนไพรในประเทศให้เกิดการแปรรูปนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและการดูแลสุขภาพโดยใช้น้ำมันหอมระเหยในสปา ชีวิตประจำวัน ใช้ทางการแพทย์ ปศุสัตว์ การประมงและการพยาบาล ตามศักยภาพของผู้เรียนและพื้นความรู้เดิมของผู้เรียน สามารถส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแงค์ความรู้ได้อย่างกว้างขวางในอนาคต ซึ่งจากวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนจะทำให้เกิดการจัดหลักสูตรให้ครอบคลุม

► ก่อตั้ง พ.ศ. 2543
ผู้ก่อตั้ง ดร.จงกชพร พินิจอักษร
ผู้จัดการ ดร.บัณฑิต ลิ้มจิตรกร
ครูใหญ่ ดร.จงกชพร พินิจอักษร
วันอนุมัติ 14 กันยายน 2543 ใบอนุญาตเลขที่ กร.249/2543 จากกระทรวงศึกษาธิการ

► คณะที่ปรึกษาโรงเรียนน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ
ศ.ดร.โสภณ เริงสำราญ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ์ ภาควิชาเภสัชเวช คณะเภสัช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ประกิตศิลป์ ศรีทนนท์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dr.Martin Joachim Henglein Aromatherapist, Germany

► คณาจารย์โรงเรียนน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ
ดร.จงกชพร พินิจอักษร วท.บ.(เกษตรศาสตร์), A.D
ดร.บัณฑิต ลิ้มจิตรกร วศ.บ. MBA , A.D
ดร.จักรวุธ เผือกคง M.D
อ.จิรภัทร เจนทางวิทย์ วท.บ.(เคมี), วท.ม.(เภสัช)
อ.ทรัสตี แก้วชูศิลป์ วท.บ.(พยาบาลศาสร์), MBA
อ.กิติยา จิตหาญ Aromatherapy massage

หลักสูตรวิชา น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพเบื้องต้น
(Fundamental of Aromatherapy)
ระยะเวลาเรียน: ภาคทฤษฎี 45 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 20 ชั่วโมง
รวมเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 65 ชั่วโมง

• พื้นฐานความรู้ของผู้เรียน
     1. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างต่ำ
     2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

• จุดประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องน้ำมันหอมระเหย
     2.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันหอมระเหยตามมาตรฐานสากล
     3.เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตนคติที่ดีต่อวิชาชีพและคุณธรรมในการประกอบอาชีพ

• รายละเอียดเนื้อหาการสอนน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพเบื้องต้น
1.ภาคทฤษฎี (45 ชั่วโมง)
1.1 ความรู้เบื้องต้นและประวัติความเป็นมาของน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพเบื้องต้น (2 ชั่วโมง)
1.2 ความรู้เรื่องน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากพืช 22 ชนิด (14 ชั่วโมง)
     -ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหย
     -การปลูก การเก็บเกี่ยว และการสกัดพืช 22 ชนิด
     -สรรพคุณของน้ำมันหอมระเหย
     -การวิเคราะห์คุณภาพ หรือ ตรวจสอบคุณภาพ
1.3 หลักเกณฑ์การเลือกใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ (4 ชั่วโมง)
     -การเลือกใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพตามทฤษฎีของอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล ออฟ อโรมาโธยี แอนด์ ออสโมโลยี่ (I.S.O.A.: International School of Aromathology and Osmology) แห่งประเทศเยอรมนี ซึ่งใช้หลักการผสมผสานระหว่างตะวันตกและตะวันออก
     -หลักการแบ่งคนตามลักษณะของธาตุเจ้าเรือน ตามหลักอายุรเวทของไทย ซึ่งแบ่งเป็น ธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ
     -หลักเกณฑ์การแบ่งน้ำมันหอมระเหย 22 ชนิด ตามหลัก I.S.O.A. และธาตุเจ้าเรือน
1.4 ชีววิทยาเบื้องต้น (The Principle of Biology) (4 ชั่วโมง)
1.5 สรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น (10 ชั่วโมง)
     -หน้าที่ของอวัยวะ ตลอดจนการทำงานของระบบ ต่างๆ ของร่างกาย
     -โครงสร้างของผิวหนัง (Skin)
     -ระบบโครงกระดูก (Skeleton System)
     -ระบบกล้ามเนื้อ (Muscular System)
     -ระบบหายใจ (Respiratory System)
     -ระบบประสาท (Nervous System)
     -ระบบไหลเวียนโลหิต (Blood Circular System)
     -ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)
     -ระบบขับถ่าย (Urinary System)
     -ระบบสืบพันธุ์ (Reproductive System)
     -ระบบภูมิคุ้มกัน (Immune System)
1.6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวเคมี (The Principle of Biochemistry) (3 ชั่วโมง)
     -อินทรีย์เคมีเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายสารอาหาร (Catabolism)
     -อินทรีย์เคมีเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารอาหาร (Anabolism)
1.7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (The Principle of Cosmetic Science) (4 ชั่วโมง)
     -ครีมสำหรับผิวหนัง (Cream)
     -โลชั่นใส (Microemulsion)
     -สบู่เหลว หรือ แชมพู (Shower gel, Shampoo)
1.8 หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการนำน้ำมันหอมระเหยไปใช้ดูแลสุขภาพและข้อควรระวังในการใช้ (3 ชั่วโมง)
1.9 การจัดการทางการตลาด (1 ชั่วโมง)
     -การหาแหล่งงาน
     -การจัดการเรื่องการตลาด
     -การจำหน่ายและการให้บริการ

2. ภาคปฏิบัติ (20 ชั่วโมง)
2.1 การดมกลิ่นน้ำมันหอมระเหยและการเปรียบเทียบกลิ่นน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากธรรมชาติกับน้ำมันหอมระเหยที่ได้จาการสังเคราะห์ (4 ชั่วโมง)
2.2 ชมการสกัดน้ำมันหอมระเหยและการวิเคราะห์คุณภาพนอกสถานที่ (8 ชั่วโมง)
2.3 การแปรรูปน้ำมันหอมระเหยไปเป็นผลิตภัณฑ์ (4 ชั่วโมง)
     -การแปรรูปเป็นครีม (Cream)
     -การแปรรูปเป็นโลชั่นใส (Microemulsion)
     -การแปรรูปเป็น สบู่เหลว หรือ แชมพู (Shower gel, Shampoo)
2.4 การใช้น้ำมันหอมระเหยและผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพโดยวิธีต่างๆ (โดยการสาธิต) (4 ชั่วโมง)
     -โดยการอบสมุนไพร
     -โดยการนวด
     -โดยการแช่อาบ

• อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
     -รูปต้นไม้สมุนไพรตัวอย่าง
     -ตัวอย่างน้ำมันหอมระเหย 22 ชนิด
     -เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย
     -เครื่องฉายสไลด์และเครื่องฉายโอเวอร์เฮดโปรเจคเตอร์
     -เครื่องชั่ง เตาไฟฟ้า บีคเกอร์ ถ้วยตวง กระบอกตวงและสารสกัดจากสมุนไพรและสารเคมีที่ใช้ในการปฏิบัติการ
     -เครื่องอบสมุนไพรโดยใช้ไอน้ำ เครื่องอบตัวด้วยไฟฟ้า เตียงนวดสมุนไพร เครื่องอบไอน้ำ หน้าและตัว

หลักสูตรวิชา น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพชั้นสูง
(Advance of Aromatherapy)
ระยะเวลาเรียน: ภาคทฤษฎี 64 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติในเวลาเรียน 60 ชั่วโมง ภาคปฏิบัตินอกเวลาเรียน 20 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 144 ชั่วโมง

• พื้นความรู้ของผู้เรียน
     1.จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างต่ำ
     2.อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี
     3.มีพื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์หลักสูตรวิชาน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพเบื้องต้นและ/หรือปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่า

• จุดประสงค์
     1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องน้ำมันหอมระเหย
     2.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันหอมระเหยตามมาตรฐานสากล
     3.เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ
     4.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการผลิตและแปรรูปน้ำมันหอมระเหยเพื่อนำไปประกอบอาชีพได้
     5.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่ถูกต้องไปพัฒนาน้ำมันหอมระเหยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

• รายละเอียดเนื้อหาการสอนน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพชั้นสูง
1.ภาคทฤษฎี 64 ชั่วโมง
1.1 การศึกษาเรื่องสมุนไพรนำมาสกัดน้ำมันหอมระเหย 85 ชนิด (30 ชั่วโมง)
     -ศึกษารายละเอียดเรื่องการปลูก การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว
     -ลักษณะวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืช 85 ชนิด
     -การวิเคราห์หาปริมาณและคุณภาพโดยใช้เครื่องมือเรียกว่า “แก๊ซโครมาโตกร๊าฟฟี่” (Gas Chromatography) ในรายละเอียดวิธีการที่สูงขึ้น
     -หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมคุณภาพของน้ำมันหอมระเหยให้ได้คุณภาพสม่ำเสมอและได้มาตรฐานสากลนิยม
     -สรรพคุณของน้ำมันหอมระเหยจากพืช 85 ชนิด
1.2 หลักเกณฑ์การนำน้ำมันหอมระเหยไปใช้ในการดุแลสุขภาพ (3 ชั่วโมง)
1.3 องค์ประกอบและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ ตลอดจนผิวหนัง (3 ชั่วโมง)
1.4 ชีวเคมี เกี่ยวกับการสร้างและใช้พลังงานของสิ่งมีชีวิต (Metabolism) (4 ชั่วโมง)
1.5 กลไกการกระจายกลิ่น การดูดซึมกลิ่นเข้าสู่ร่างกายและผลต่อระบบต่างๆของร่างกาย (4 ชั่วโมง)
1.6 สารพิษและการเกิดพิษจากสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ตลอดจนกระบวนการทำลายสารพิษของร่างกายและการใช้ธรรมชาติทำลายสารพิษ (4 ชั่วโมง)
1.7 วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Science) (5 ชั่วโมง)
1.8 สรีรวิทยาและกายวิภาควิทยาชั้นสูงเพิ่มเติมจากเบื้องต้น (5 ชั่วโมง)
1.9 การนำน้ำมันหอมระเหยไปใช้ดูแลบำรุงและเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง (5 ชั่วโมง)
1.10 การจัดการด้านอาชีพ (1 ชั่วโมง)

2.ภาคปฏิบัติ (60 ชั่วโมง)
2.1 การสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยใช้แอลกอฮอล์
2.2 การสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยใช้วิธีมาเซอร์เลชั่น
2.3 การสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยใช้วิธีกลั่นโดยใช้ไอน้ำ
2.4 การสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยใช้ตัวทำลาย
2.5 การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยเพื่อดูแลรักษาสุขภาพ
2.6 การนวด การอบสมุนไพร การเตรียมและการดูแลรักษาสุขภาพและผิวพรรณ

3 .ฝึกการปฏิบัติการนอกเวลา (20 ชั่วโมง)
3.1 กลุ่มที่ต้องการเน้นเรื่องการผลิตจะต้องทำการผลิตสินค้าอย่างน้อย 1 ชนิด(คิดสูตรใหม่จนสามารถผลิตออกมาเป็นสินค้าได้จริง)
3.2 กลุ่มที่ต้องการเน้นเรื่องดูแลสุขภาพ ต้องการดูแลลูกค้าอย่างน้อย 5 คน โดยใช้น้ำมันที่คัดเลือกเองและทำการบำบัด โดยการกำกับดูแลของอาจารย์

► โรงเรียนน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ (Aromatherapy School)
299 ซ.สุทธิพงศ์ 1/7 ถ.สุทธิสาร ดินแดง กทม. 10400
Tel/Fax : 0-2693-8279-80
E-mail:
royallotus@hotmail.com
Website: aromatherapythailand.com, thaiaromatherapy.net

 
 
 
Copyright (c) 2011 by OK-Spa